Facebook

Členství

Jak se stát naším členem?


Absolvováním  kurzu základního výcviku nebo kurzu agilit do čtyř měsíců od první lekce.
Úhrada jednorázového ročního členského příspěvku je 1500.- Kč + 500.- Kč zápisné  (v dalším roce pouze 1500.- Kč).
Rodinní příslušníci hradí částku 750 Kč / žijící ve společné domácnosti/
Spolu s čl. poplatkem hradíte vratnou záloha 1000 Kč na brigády.
Noví členové se přijímají i v průběhu roku.

Bankovní spojení Fio banka: 2700340320/2010, variabilní symbol je vaše tel. číslo a do kolonky příjmení uvádíte jméno člena.

Výhody členství u nás.
Bezplatné tréninky agilit a základního výcviku u prvního psa po celý rok.
Nevztahuje se na vyhlášené intenzivní tréninky a pokročilé tréninky u vyhlášených trenérů.
Za druhého a dalšího psa cenová výhoda na klasickém  tréninku – 80.- Kč
Poloviční startovného na domácích závodech pořádané pouze naší organizací Člověk a pes.

Povinnosti členů.
Odpracování 15-ti hodin ročně. Při neodpracování úhrada za každou neodprac.hodinu 100.- Kč.

Zánik členství.
Neuhrazení členského příspěvku v řádném termínu na další rok.

Neodpracované a neuhrazené brigádnické hodiny.

Více jak 6 měsíců neaktivita bez udání důvodu.

Nedodržování stanov.

Hrubé chování.

Příspěvky na rok 2018 u stávajících členů – 1500 Kč, uhrazení do 14.1. 2019
Od 15.1 2019 člen hradí zároveň k příspěvku  znovu zápisné 500 Kč.