Facebook

Akce

Akce:

V průběhu roku přidáváme akce, které pořádá přímo klub nebo se jedná o akce v tom samém areálu.

13.4. Klubový bodovací racing, více info na přihlášení: www.cdrk.reenio.cz

12.10. Závod Cross People dog racing

Pozvánka na výroční členskou schůzi spolku
Člověka a pes – psí sporty z.s
Zveme vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat:
v pondělí 25.3. 2019 od 18.30 h.
Kyje, Broumarská 39, Praha 9

1/ Zahájení
2/ Program výroční členské schůze
3/ Schválení programu schůze
4/ Volba zapisovatele, návrhové komise, volební komise, sčítací komise, ověřovatele zápisu.
5/ Zpráva o činnosti klubu, hospodaření klubu, rozpočet na rok 2019.
6/ Schválení změny stanov spolku.
7/ Návrh na předsedu spolu.
8/ Výběr osoby oprávnění k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků.
9/ Usnesení.
10/ Závěr.